Cavalli Palace Viva la Vizsla

majiteľ (owner): Lenka Baleková, Námestovo
 
nar. (D.O.B): 14.03. 2017
 
SPKP: 3487
 
matka (dam): GCh. Ami Angel z Jirgalova dvora "U"
otec (sire): GCh. Utazó Szives
 
DBK, DLK - zatiaľ nie je k dispozícii 
(HD, ED - still a puppy)
 
výstavy:
zatiaľ nie je k dispozícii
 
shows:
not available
 
skúšky: 
zatiaľ nie je k dispozícií 

work:
not available
 
farba žemlová
(colour roll-yellow)
 
L/l carrier
 
volacie meno (name): Ares
 
Fotogaléria (Photogallery): TU
Rodokmeň (Pedigree): TU

Kontakt

Dominik Černák Prievidza
+421 911 155 444
chs.vivalavizsla@gmail.com